EU sufinanciranje

Naziv projekta: Modernizacija „Green Peace“ obrta za usluge

Naziv korisnika: Green Peace obrt za usluge, vl. Ivana Marković, Potočani 25 b, 33520 Slatina

Ukupna vrijednost projekta: 57.984,73 HRK

EU sufinanciranje projekta: 39.952,35 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01.11.2017. do 01.05.2018

 

Nabava opreme sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj